KRU Mitrovica sh.a.

Menaxhmenti i KRU Mitrovica sh.a.

  • Bashkim Kurti – Kryeshef Ekzekutiv
  • Luljeta Sylaj Hasani Sekretare
  • Kadri Istrefi – Drejtor Teknik
  • Vildane Maloku – Auditore e Brendshme
  • Emine Peci Mahmuti – UD Zyrtar/e Kryesore Financiare

*******************************************************************

Bordi i Drejtorëve

  • Kumrije Kelmendi Aliu
  • Zijadin Lutolli
  • Bashkim Halabaku

Kontakti: Tel: 046-915-645 (08:00 -16:00 Hëne-Premtë)

Email adresa: info@kru-mitrovica.com