EKIPI YNË

BORDI I DREJTORËVE

Kumrije Kelmendi Aliu
(Kryesuese e Bordit të Drejtorëve)
Bashkim Halabaku
(Anëtar Bordi)
Zijadin Lutolli
(Kryesues i komisionit të Audtimit dhe anëtar Bordi)
Aurora Dinaj
(Anëtare Bordit)

Menaxhmenti i lartë i KRU Mitrovica Sh.A.

Emine Peci-Mahmuti
U.D. Kryeshef Ekzekutiv
Luljeta Sylaj Hasani
Këshilltare e Përgjithshme/Sekretare
Bekim Rushiti
U.D. Drejtor Teknik
Fehmi Braha
U.D. Zyrtar Kryesor Financiar
Vildane Maloku Avdiu
Zyrtare e Auditimit të Brendshme
Bujar Asllani
U.D. Drejtor Komercial
Abdullah Hyseni
Menaxher për Konsumatorë

Menaxher për Shitje dhe Kontrollë

Kontaktoni

Duke adresuar pyetjet, kërkesat dhe ankesat e juaja në departamentet përkatëse

Administrata

JU LUTEM MOS HEZITONI TE NA KONTAKTONI me pyetjet tuaj ndaj nesh.

Menaxhmenti ynë do ju kontaktoj në mundësin e parë.

Çështjet Administrative dhe Burime Njerëzore

Konsumatorët mund të drejtojnë pyetjet, kërkesat dhe ankesat për çështje administrative në emailin: leonora.prekazi@kru-mitrovica.com

Çështjet Ligjore

Konsumatorët mund të drejtojnë pyetjet, kërkesat dhe ankesat për çështje ligjore në emailin: mentor.sejdiu@kru-mitrovica.com

Departamenti Komercial

JU LUTEM MOS HEZITONI TE NA KONTAKTONI me pyetjet tuaj ndaj nesh.

Menaxhmenti ynë do ju kontaktoj në mundësin e parë.

Çështjet Komerciale

Konsumatorët mund të drejtojnë pyetjet, kërkesat dhe ankesat për çështje komerciale në emailat:

abdullah.hyseni@kru-mitrovica.com

Departamenti Teknik

JU LUTEM MOS HEZITONI TE NA KONTAKTONI me pyetjet tuaj ndaj nesh.

Menaxhmenti ynë do ju kontaktoj në mundësin e parë.

Çështjet Teknike

Konsumatorët mund të drejtojnë pyetjet, kërkesat dhe ankesat për çështje teknike në emailin: bekim.rushiti@kru-mitrovica.com

Departamenti Financiar

JU LUTEM MOS HEZITONI TE NA KONTAKTONI me pyetjet tuaj ndaj nesh.

Menaxhmenti ynë do ju kontaktoj në mundësin e parë.

Çështjet Financiare

Konsumatorët mund të drejtojnë pyetjet, kërkesat dhe ankesat për çështje financiare në emailin: emine.peci@kru-mitrovica.com