RAPORTET K.R.U "Mitrovica" Sh.A.

RAPORTET

Më poshtë gjeni Raportet Periodike, Vjetore dhe Raportet e Auditorëve për – KRU Mitrovica Sh.A.
Raportet PERIODIKE (TM)
* Raporti Periodik TM1-2024 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Periodik TM4-2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Periodik TM2-2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Periodik TM1-2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
RAPORTET VJETORE
* Raporti Vjetor  2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor i Performancës 2022 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor i Performancës 2021 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor 2020 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor 2019 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor 2018 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
 
 
 
 
RAPORTET E AUDITORIT
* Raporti i Auditorit 2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti i Auditorit 2022 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti i Auditorit 2021 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti i Auditorit 2020 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti i Auditorit 2019 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti i Auditorit 2018 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>>