KRU Mitrovica Sh.A.

UJI ËSHTË JETË, PAGUAJE QË TA KESH!

80 vjet sukses në cilësi

Ujësjellësi i Mitrovicës për herë të parë ka filluar punën në vitiet e 40 –ta të shekullit të kaluar dhe fillimisht kishte obligim furnizimin me ujë të pijes të rreth 20.000 banorëve…

69.866+

Banorë të furnizuar me ujë të pijshëm në Mitrovicë ( J )

63.473+

Banorë të furnizuar me ujë të pijshëm në Vushtrri

53.277+

Banorë të furnizuar me ujë të pijshëm në Skenderaj

11.987+

Banorë të furnizuar me ujë të pijshëm në Mitrovicë ( V )

LAJME DHE NGJARJE

Si ti kryeni pagesat

Pagesat e juaja për shërbimet e ujësjellësit mund t’i bëni pa shpenzime dhe provizione shtese po ashtu edhe tek institucionet në
vijim

Pagesat mund ti beni permes:

 • IFJB FINSER
 • Posta e Kosovës
 • Capital
 • IBAS
 • Vllesa
 • Moneta

Përmes xhirollogarive bankare të KRU “Mitrovica” sipas bankave:

 • BPB: 1305001001360714
 • NLB: 1707001010575111
 • TEB: 2027000046791555
 • BKT: 1950001905041186
 • Banka Ekonomike: 1405000004875490

Trajtimi i Ujit

Trajtimi i ujit në rajonin e Mitrovicës bëhet në dy fabrika: në Shipol dhe në Balinc.

Fabrika e trajtimit të ujit në Shipol

Ujësjellësi i Mitrovicës për herë të parë ka filluar punën në vitiet e 40 –ta të shekullit të kaluar

Fabrika e trajtimit të ujit në Balinc

Në vitin 2016 në fshatin Balincë të Vushtrrisë filloj trajtimi i ujit në këtë Impiant të ri i cili posedon një kapacitet prodhues prej 300l/s.

Qëndrueshmëria

Të përkushtuar për t'i mbajtur njerëzit të shëndetshëm dhe të sigurt

Ne ndjekim praktikat më të mira

Objektivat Strategjike

 • Kompania Ujësjellësi Rajonal “Mitrovica” operon si ndërmarrje e cila është llogaridhënëse tek Bordi i Drejtorëve, në përputhshmëri me principet e qeverisjes.
 • Zgjerimin e zonës së shërbimit
 • Sigurimi i vëtëqëndrueshmërisë financiare
 • Furnizimi i rregullt dhe i pandërprerë me ujë të pijes për të gjithë konsumatorët
 • Krijimin e një ambienti të favorshëm të punës për të gjithë të punësuarit
 • Zvogëlimin e shkallë së ujit të pafaturuar në 41 %
 • Pajisja me ujëmatës e konsumatorëve në shkallën prej 100%
 • Rritjen e shkallës së arkëtimit në 90 %
 • Mbulueshmëria e plotë e konsumatorëve me ujëmatës (objektiv i caktuar edhe nga ARRU).

Mitrovicë-Suhodoll

KRU Mitrovica Sh.A Suhodoll, zyret e kompanisë

Mitrovicë-Shipol

Impianti për trajtim të ujit për regjionin e Mitrovicës dhe Skenderajit

Vushtrri-Balinc

Impianti për trajtim të ujit për regjionin e Vushtrris.

Rreth Kompanis KRU-Mitrovica

Vizit e kryeministrit Albin Kurti

Vizit ne Impiantin e trajtimit të ujit në Balinc

KRU Mitrovica - Qendra

KONTAKTI

Për qfardo pytje qe keni ju lutemi na kontaktoni!

Mesoni më shumë

PYETJE TE SHPESHTA

KRU Mitrovica sh.a  do ta bëjë lidhjen e pikës matëse të konsumatorit brenda 48 orëve, prej pranimit të kërkesës për kyçje. Pas kësaj, konsumatori do të ketë status legal dhe mund t’i gëzojë të gjitha të drejtat sipas kontratës së nënshkruar për furnizim me uje. 

Për t’u regjistruar si konsumator i ri,  ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumatorë dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re. Me vete duhet të keni dokumentin identifikues dhe çertifikatën e biznesit. Nga ekipet e KRU Mitrovica do të bëhet pranimi teknik. Pastaj do të bëni kërkesën për kyçje dhe të nënshkruani kontratën për furnizim me uje.

Të gjithë Ju që jeni konsumatorë të KRU Mitrovica Sh.A. mund të bëni kërkesa për shërbime të ndryshme. Stafi i KRU Mitrovica Sh.A. do të përpiqet që këto kërkesa t’i realizojë sa më shpejt, duke respektuar Legjislacionin në fuqi, në bazë të të cilit edhe funksionon KRU Mitrovica sh.a. Të gjitha kërkesat tuaja mund t’i paraqitni duke plotësuar formularin në sportelet e Shërbimit për Konsumatorë.