Zgjatja e orarit të punës së arkave

NJOFTIM
Zgjatja e orarit të punës së arkave; Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj

Duke parsur parasysh fluksin e madh të mërgatës dhe kërkesës së
rritur për shërbime të ujësjellësit, arkat kryesore në qendër të qytetit
në tri njësitë operative: Mitrovicë, Vushtrri dhe Skenderaj do të
punojnë me orar të zgjatur dhe atë duke filluar nga ora 08:00 -18:00.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *