KONKURSET

KONKURSET

Më poshtë gjeni konkurset e publikuara nga KRU Mitrovica Sh.A. dhe dokumentacionet përcjellëse si Aplikacioni për Punësim dhe Deklarata nën Betim
KONKURS - KRYESHEF EKZEKUTIV (23.07.2024)
Shkarko dokumentin e konkursit për Kryeshef Ekzekutiv SHKARKO>> 
 
KONKURS -DREJTOR TEKNIK (03.07.2024)
Shkarko Konkursin për Drejtor Teknik  SHKARKO>> 
 
KONKURS -BAGERIST/ESKAVATORIST (25.06.2024)
Shkarko Konkursin për Bagerist/Eskavatorist në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO>> 
 
KONKURS I BRENDSHËM -Drejtor Teknik (12.06.2024)
Shkarko Konkursin SHKARKO>> 
 
Konkurs i brendshëm -Laborant dhe dozator (12.06.2024)
Shkarko Konkursin SHKARKO>> 
 
NJOFTIM- Shtyerja e afatit per pozitat KRYESHEF EKZEKUTIV dhe zyrtar i lartë Financiar (08.05.2024)
Shkarko Njoftimin SHKARKO>> 
 
KONKURS - KRYESHEF EKZEKUTIV (08.04.2024)
Shkarko dokumentin e konkursit për Kryeshef Ekzekutiv SHKARKO>> 
 
KONKURS - DREJTOR KRYESOR FINANCIAR ZKF (08.04.2024)
Shkarko dokumentin e konkursit për Drejtor Financiar  SHKARKO>> 
 
KONKURS -BAGERIST/ESKAVATORIST (27.02.2024)
Shkarko Konkursin për Bagerist/Eskavatorist në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO>> 
 
KONKURS -Inxh. ELEKTRONIKËS (27.02.2024)
Shkarko Konkursin për Inxh. Elektronikës në KRU Mitrovica Sh.A. SHKARKO>> 
 
KONKURS - KRYESHEF EKZEKUTIV (26.01.2024)
Shkarko dokumentin e konkursit për Kryeshef Ekzekutiv SHKARKO>> 
 
KONKURS - KONKURS I BRENDSHËM MENAXHER OPERATIV DHE SHEF I SIGURIMIT (16.01.2024)
Shkarko dokumentin e konkursit të brendshëm Menaxh. Operativ dhe Shef i Sigurimit SHKARKO>> 
 
KONKURS - DREJTOR KOMERCIAL (12.01.2024)
Shkarko dokumentin e konkursit për Drejtor Komercial  SHKARKO>> 
 
KONKURS -DREJTOR TEKNIK DHE INXH. ELEKTRONIKËS (11.01.2024)
Shkarko Konkursin për Drejtor Teknik dhe Inxh. Elektronikës SHKARKO>> 
 
KONKURS - DREJTOR KOMERCIAL (15.12.2023)
Shkarko dokumentin e konkursit për Drejtor Komercial  SHKARKO>> 
 
KONKURS - DREJTOR KRYESOR FINANCIAR ZKF (11.12.2023)
Shkarko dokumentin e konkursit për Drejtor Financiar  SHKARKO>> 
 
Dokumentacioni për Aplikim
Aplikacioni për Punësim SHKARKO>> 
Deklarata nën Betim SHKARKO>>
 

I N F O R M I M E T / N J O F T I M E T

INFORMIM- Lista e kandidatit/es të përzgjedhur për pozitën Inxh. Elektronikës (04.04.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Lista e kandidatit të pranuar për pozitën Bagerist(28.03.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Lista e kandidatëve të cilët iu kanë nënshtruar testit me shkrim për pozitën Inxh. Elektronikës (27.03.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Lista e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kushtet për pozitën Inxh. Elektronikës (19.03.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Lista e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kushtet për pozitën Bagerist (18.03.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi Drejtor Teknik ( 14.02.2024)
Shkarko Informimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi për Bagerist/Eskavatorist ( 08.02.2024)
Shkarko Informimin për Anulim Konkursi Bagerist/Eskavatorist  SHKARKO>> 
 
NJOFTIM - Lista e kandidatëve në testin me shkrim për pozitën Drejtor Teknik (08.02.2024)
Shkarko Njoftimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi Drejtor Komercial ( 02.02.2024)
Shkarko Informimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi Inxh. Elektronikës ( 02.02.2024)
Shkarko Informimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Kandidatët të cilët kanë plotësuar kriteret për pozitën Drejtor Teknik (29.01.2024)
Shkarko Informimin për kandidatët për Drejtor Teknik SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Kandidatët e pranuar për Pozitën Inxh. Përgjegjës Hidroteknikës (16.01.2024)
Shkarko Informimin për kandidatët e pranuar Inxh. Hidroteknikës  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi për Bagerist/Eskavatorist ( 09.01.2024)
Shkarko Informimin për Anulim Konkursi Bagerist/Eskavatorist  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Testi me shkrim i kandidatëve për pozitën Inxh. Hidros ( 05.01.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Lista e kandidatëve të cilët kanë plotësuar kushtet për pozitën Inxh. Hidros ( 04.01.2024)
Shkarko Listën  SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi Drejtor Komercial ( 04.01.2024)
Shkarko Informimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi Drejtor Teknik ( 03.01.2024)
Shkarko Informimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Anulim Konkursi Inxh. Elektros ( 03.01.2024)
Shkarko Informimin SHKARKO>> 
 
INFORMIM- Rreth konkursit për Drejtor Komercial ( 08.12.2023)
Shkarko Informimin për Konkursin Drejtor Komercial SHKARKO>>