RAPORTET K.R.U "Mitrovica" Sh.A.

RAPORTET

Më poshtë gjeni Raportet Periodike dhe Vjetore – KRU Mitrovica Sh.A.
Raportet PERIODIKE (TM)

* Raporti Periodik TM2-2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Periodik TM1-2023 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 

RAPORTET VJETORE

* Raporti Vjetor i Performancës 2022 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor i Performancës 2021 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor 2020 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor 2019 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>> 
* Raporti Vjetor 2018 (KRU Mitrovica Sh.A) SHKARKO>>