KRU Mitrovica Sh.A.
Rr. Liqeni p.n 40 000 Mitrovicë>>>KËRKO MË SHUMË....

Mirësevini në:

KRU Mitrovica Sh.A.


www.kru-mitrovica.com

Adresa: Rr. Liqeni p.n 40 000 Mitrovicë

Telefoni: 046-915-645
Email: info@kru-mitrovica.com