KRU Mitrovica sh.a
Rr. Liqeni p.n 40 000 Mitrovicë | 046-915-645

KËRKO MË SHUMË

Welcome to

KRU Mitrovica sh.a


www.kru-mitrovica.com


Contact KRU Mitrovica sh.a


Address: Rr. Liqeni p.n 40 000 Mitrovicë

Phone: 046-915-645
Email: info@kru-mitrovica.com